0264 241 06 68terzioglusigorta@terzioglusigorta.com

ÜRÜNLER / ALL RİSK

İNŞAAT ALLRİSK SİGORTASI

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaat alanında AllRisksSigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat AllRisks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

 

***

 

Montaj AllRisks Sigortası

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj AllRisksSigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Sigortası'nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

 

***

 

Makine Kırılması Sigortası


Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatlar
Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

 

***

Elektronk Cihaz Teminatları
Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler;

Cihazların deneme devresinden sonra,

Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır: