0264 241 06 68terzioglusigorta@terzioglusigorta.com

ÜRÜNLER / TARIM SİGORTASI

4.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi sistemine kayıtlı olan üreticilerin faydalanabileceği tarım sigortasıdır. Söz konusu kanun çerçevesinde akdedilecek tarım sigortası sözleşmelerinin tabi olacağı esaslara ilişkin bilgilere Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş.'nin (www.tarsim.org.tr) web adresinden ulaşılabilirsiniz.
TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerimizin ödeyecekleri sigorta priminin %50'si, bitkisel ürünlerde don teminat priminin ise %66’sı Devlet tarafından karşılanmaktadır.


Özellikleri
Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında,