0264 241 06 68terzioglusigorta@terzioglusigorta.com

ÜRÜNLER / KONUT SİGORTASI

KONUT SİGORTASI


Konut paket sigortası, en değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.

Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır.

Konut Paket Sigorta Poliçesi ile ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumlulukları da teminat altına alınabilmektedir.

Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir.

Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve eşyaları teminat altına alarak sigortalıyı bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunu güvence altına alır.

Üstelik Konut Paket Sigorta Poliçesi bu kadar geniş güvence kapsamını çok ekonomik çözümlerle sunar.

Konut Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar ve çatılarda biriken suların sızması oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Su Hasarları
Kiracıların eşyaları ile ev sahiplerinin bina ve eşyaları, bina içi (tesisat hasarları, pencere ve çatılardan sızan yağmur ve kar sularının oluşturduğu hasarlar, fosseptik ve kanalizasyon geri tepmesi) ve bina dışı (derelerin taşması, denizlerin kabarması ve yağmur sularının içeri girmesi) kaynaklı su hasarlarına karşı teminat altındadır.

Nakit Para ve Kıymetli Evrak
Nakit para ve kıymetli evrakınız, sigorta bedeli poliçe üzerinde nakit para ve kıymetli evrak olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence altındadır.

Kıymetli Eşya
Sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet, kürk, antika ve kıymetli halılar gibi her tür eşyanız, sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence kapsamı altındadır.

Hırsızlık
Kiracılar ve ev sahiplerinin ev eşyaları, nakit parası ve kıymetli eşya kapsamında değerlendirilen ziynet eşyaları, elektronik cihazları, antikaları, kıymetli halıları vb. kıymetleri, oluşabilecek hırsızlık hasarlarına karşı teminat altındadır.

Bina Sabit Tesisatta Hırsızlık
Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminat altındadır.

Elektronik Cihaz Sigortası
Kiracılar ve ev sahiplerinin televizyon, buzdolabı, müzik seti, bilgisayar, çamaşır makinesi, kombi vb. elektronik cihazları elektrik akımının değişiklikleri, düşme, çarpma vb. nedenlerle oluşabilecek arızalara ve kazalara karşı teminat altındadır.

Cam Kırılması
Konutun dış kapı ve pencere camları ile iç mekânda bulunan kapı, vitrin vb. dikey camları ve aynaları her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat altındadır.

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu
Kiracıların;

-       Kiracı olarak oturdukları binaya

-       Komşularına veya üçüncü şahıslara

Ev sahiplerinin;

-       Kiracılarının eşyalarına

-       Sigortalı mülklerinin komşularına veya üçüncü şahıslara verebilecekleri

-       Yangın, infilak ve bunların sonucunda oluşabilecek duman ve is hasarları

-       Tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları, teminat altındadır.

Boya Badana Teminatı
Sigortalının kiracı olması durumunda, teminat kapsamına giren bir hasar nedeniyle, sigortalı konuta yapılacak boya, badana, parke, cila, kartonpiyer, duvar kağıdı ve kiracı tarafından yaptırıldığı tespit edilen, bina sabiti olan, benzeri sabit dekorasyonlara ilişkin masraflar teminata dahil edilmiştir.

Yakıt Sızması
Sabit ısıtma tesisatında meydana gelebilecek yakıt sızmalarının sigortalı kıymetlere verebileceği hasarlar teminat altındadır.

Alternatif İkamet Değişikliği Masrafları
Poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız yapacağınız masrafları poliçede yer alan limit ve sürelerle karşılar

Geçici Adres-Nakil
Poliçede belirtilen kıymetler, bakım-onarım maksadıyla geçici olarak konut dışında bulunduruldukları sırada, poliçe kapsamındaki risklere karşı teminat altındadır.

Kira Kaybı
Bu teminat kiralanan mahalde meydana gelebilecek poliçe kapsamına giren bir hasar sonucu, kiracının veya mal sahibinin kira kaybını güvence altına alır.