0264 241 06 68terzioglusigorta@terzioglusigorta.com

ÜRÜNLER / MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleklerini yapan birçok kişi, Borçlar Kanunu’nun hükümleri açısından serbest meslek sahibi olarak kabul edilir. Bu yüzden de bu tür meslekleri yapanlar, yaptıkları işin sonuçlarından sorumludurlar. Doktorlar, avukatlar, muhasebeciler, sigorta acenteleri, mali müşavirler ve benzeri serbest meslek sahipleri, işlerini özenle yapmak durumundadırlar. Aksi halde mesleki faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere bir zarar verdiklerinde, bu zararı ödemekle yükümlüdürler. Gösterecekleri bu özenin bir gereği olarak da sonradan olumsuz bir durum yaşamamak için gerekli önlemleri almış olmaları gerekmektedir.

Mesleki sorumluluk sigortası, meslek sahiplerinin, bir tazminat talebi ile karşılaşmaları halinde, bu sorumluluklarını güvence altına almaktadır. Mesleklerini yapan inanlar, her türlü önlemiş almalarına rağmen, istekleri dışında meydana gelen bir olay ile üçüncü kişilerin yaralanma, sakat kalma veya ölümle sonuçlanan bir bedensel zarar görmelerine ya da sadece maddi zarar görmüş olmalarına sebep olabilirler. Üçüncü kişilerin bu durumda yapacakları tazminat talepleri mesleki sorumluluk sigortası ile karşılanır.

Mesleki sorumluluk sigortasının amacı, mesleklerini yapan insanların veya işyeri sahiplerinin, bu faaliyetleri sırasında kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak ve bu şekilde işlerini daha rahat koşullarda yapmaları ve geliştirmeleri için imkan yaratmaktır.

Mesleki sorumluluk sigortaları isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta şeklidir. Ancak herşeye rağmen bu sigortayı yaptırmak, çağdaş bir güvence sundukları için, meslek sahiplerinin lehinedir. Beklenmedik zamanlarda işler ters gidebilir ve sıkıntılı durumlar yaşanabilir.

Her meslek doğrudan veya dolaylı olarak bir dizi risk taşımaktadır. Her ne kadar mesleğimizle ilgili gerekli eğitimleri tamamlayarak nitelikli bir hizmet vermek adına bu işe koyulmuş olsak da insan olmamız doğal olarak çeşitli sebeplerden ötürü bizi hataya zorlayabiliyor. Bu sebeple mesleki sorumluluk sigortasını elde ederek mesleğimiz ile ilgili her türlü sorunun çözülmesi anlamında çok güzel bir adım atmış olabiliriz.

Bu sigorta hizmeti tanım olarak mimar, mühendis, doktor, diş hekimi, eczacı ve avukatlık gibi meslek gruplarında mesleğin icra edilmesi aşamasında veya her hangi bir mesleki faaliyette yetersiz olmak, ihmalde bulunmak, hatalı işlem yapmak gibi durumlardan sonra yaşanan sıkıntılar üzerinden yapılan sigorta işlemi olarak belirtilebilir. Tanımda sayılan mesleklerin hepsi birer örnektir. Bu meslek grupları genişletilebilir ve teminatlarda farklılaşabilir. Çünkü her meslekte riskler çok farklı olabilir. Doktorun riskleri farklı, mühendisin riskleri ise çok farklıdır.

Bütün sigorta işlemlerinde teminat altına alınan konular üzerinden işlem yapılacağı için bu meslek gruplarından her hangi bir kişi mesleki sorumluluk sigortasını elde edeceği zaman öncelikle kendi risk durumlarını göz önünde bulundurarak oluşabilecek sıkıntılardan yola çıkarak bunları mesleki sorumluluk sigortası paket içeriğine eklemelidir. Bu sebeple oluşturulmuş olan bir sigorta paketi çok daha işlevsel olacağı için bu konuya özenle dikkat edilmelidir. Başta da belirtmiş olduğumuz gibi mesleklerin özelliklerine göre risk grupları da değişmektedir.

Ancak genel olarak bu sigorta hizmetleri iki ana teminat evresinde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki mesleki sorumluluğu üzerinde olan kişinin yapmış olduğu hatalardan ötürü kişilere gelen zararların karşılanması veya tedavi ile ilgili bir durum ortaya çıkmışsa bunların karşılanması ikincisi ise mesleki sorumluluk üzerinde olan kişinin maddi zararlar ortaya çıkarması ve direk olarak sigorta şirketinin devreye girerek işin maddi boyutunu çözmesidir. Son yıllarda en çok yararlanılan sigorta hizmetlerine baktığımız zaman mesleki sorumluluk sigortasının çok fazla tercih edildiğini görebiliyoruz. Bu sistem esasında sadece mesleği icra eden kişilerin yaralandığı bir hizmet olarak algılanmamalıdır.

 

Bunun yanında bu meslek gruplarından her hangi birinin yapmış olduğu hatadan etkilenen bireylerin de teminat altına alındığını düşünecek olursak bu hizmetlerin çok boyutlu ve nitelikli olduğunu görebiliyoruz. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında çözülen sıkıntılar ile birlikte hem mesleği icra eden kişi çok nitelikli bir şekilde işlerine devam edecek hem de zarara uğrayan kişi de bu süreçten olumlu bir biçimde ayrılarak sorunun büyük bir kısmı ortadan kaldırılmış olacaktır. Bütün sigorta hizmetlerinde olduğu gibi mesleki sorumluluk sigortalarında da paket içeriklerini zengin tutmak ve ek teminatlar elde ederek nitelikli bir işlemden yararlanmak için sigortacılığı çok iyi bilmek de gerekecektir.

Bilindiği gibi sigorta hizmetlerinden çok iyi bir biçimde yararlanmak için teminat altına alınan konuların çok geniş olması ve işlevsel olması gerekir. Bu anlamda on beş sigorta şirketi ile hizmetlerini sunan acentemizden alacağınız işlemler sizler açısından son derece verimli olacaktır. Keza yıllardır sektörde hizmetlerini sunan bu sigorta şirketleri müşterilerin memnuniyetini temel alarak bu hizmetleri verdikleri için son derece olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Acentemizin en büyük avantajı on beş sigorta şirketini bünyesinde barındırıyor olmasıdır.

Bu yolla sizler hizmet alırken sigorta acentemize başvuru yaptığınız anda bütün şirketlerimiz sizler için bir fiyatlandırma sistemi kuracak ve çok farklı paket içerikleri ve fiyatlar ile sizlere cazip olmaya çalışacaklardır.

Sizlerde kendi kesinize en uygun ve en zengin içerikle donatılmış mesleki sorumluluk sigortasını elde etmiş olacaksınız.