0264 241 06 68terzioglusigorta@terzioglusigorta.com

ÜRÜNLER / TRAFİK SİGORTASI

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına almaktadır.

Sigorta Kapsamı

Motorlu Araç İşletenler

    Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

    Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar, çekicinin sigortası kapsamındadır.

    Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.